1000 portraits

Pavel Malovic (1952) My senior

16 Jun , 2019  

Prosto je neverovatno da portret Pavela, More…

1000 portraits

Milan Jovanovic (1963) Veliki lekar / The great physician

15 Jun , 2019  

Ispostavilo se da je naša generacija lekara postala vrlo uspešna, More…

1000 portraits

Biljana Topić (1977) Heroina(e)

13 Jun , 2019  

Reč ima slično značenje na mnogim jezicima More…

1000 portraits

Aleksandra Sokić Milutinović (1971) mitsko biće / mythical being

12 Jun , 2019  

Ispostavilo se da danas retko sretnete nekog ko se ozbiljno bavi medicinom. More…

1000 portraits

Fabio Pigozzi (1958) – Kao da je juče bilo / It’s like it was yesterday

25 May , 2019  

 

Mislim da je Fabio prvi put bio naš gost 2003. godine More…

1000 portraits

Zorica Tornjanski (1960) – sigurno utočište / safe harbour

25 May , 2019  

Da nije bilo ovogodišnje konferencije sportske medicine, More…

1000 portraits

Irena Pavlović (1976) Jaka i dobra / Strong and good

25 Apr , 2019  

Nije bilo prvi put da učestvujem na tribinama More…