Blog

Šta je nevidljivi kapital?

31 May , 2013  

Iako razni teoretičari smatraju da je „nevidljivi kapital“ skup naših veština, znanja, jezika, kontakata i iskustva, ja bih se ipak više držao Mirkove definicije da je „nevidljivi kapital“ deo ukupnog kapitala koji je teško merljiv, a može da donese natprosečne rezultate. More…

Video

2013 – Kilimanjaro

19 May , 2013  

Spremajući se za put na Kilimandžaro čuli smo za legendu o leopardu zaleđenom u glečeru na samom vrhu.

More…