1000 portreta

Zoran Bahtijarević (1964) – na dobrom glasu / with good character

8 Apr , 2018  

Već sam pisao da biti profesor ne znači uvek da znaš da učiš druge, a biti lekar ne znači isto, ako to ne priznaju pacijenti. More…