Books

Praktična sportska ishrana

6 Dec , 2014  

Praktična sportska ishrana ukazuje na nutricionističke zahteve u različitim sportovima koji imaju slične fiziološke i životne karakteristike. Svako poglavlje ima sledeći raspored:

  1. Detaljan pregled fizioloških, nutricionističkih i kulturnih karakteristika sporta, sa posebnim zaključkom o specifičnim istraživanjima koja su sprovedena u određenom sportu.
  2. Diskusiju o posebnim istraživanjima sprovedenim u određenom sportu, uključujući osvrt na postojeća istraživanja u datom sportu.
  3. Diskusiju o praktičnim pitanjima uz davanje informacija i nutricionističkih strategija koje bi mogle da budu korisne u određenom sportu. Za sva poglavlja su obezbeđene najznačajnije reference koje predstavljaju dobru praksu najboljih sportista i timova na svetu.

Praktična sportska ishrana obezbeđuje neophodni korak u istraživanju i edukaciji. Ova jedinstvena knjiga prevodi generičke i teoretske informacije u savet i sportsku praksu. Knjiga će pomoći da sportska ishrana iz učionica pređe na sportske terene i na kraju dovede do pobede.

More…

Books

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji

6 Dec , 2014  

Osnove monitoringa srčane frekvencije u sportu i rekreaciji” govori o oblasti o kojoj se kod nas, u Srbiji, malo ili nedovoljno zna. Monitori srčane frekvencije ovde su tako malo prisutni da se može reći da počinjemo od nule. Ako se zna da ih u razvijenim zemljama deca koriste već u osnovnoj školi da bi trenirala shodno svojoj ciljnoj zoni srčane frekvencije, a da tu istu zonu lekari prepisuju na recept, onda sigurno nije dovoljno nekoliko entuzijasta koji u Srbiji koriste monitore srčane frekvencije, uglavnom u sportu.

Ova knjiga, poput medicinskog udžbenika, ima opšti i specijalni deo jer su autori smatrali da se o srčanoj frekvenciji malo priča sa medicinske, a pogotovo sa sportske strane. Pokušano je da se objasne fenomeni vezani za srčanu frekvenciju, a zatim da se to primeni u pojedinim sportovima, medicini i nekim oblastima ljudskog života.

More…

Books

Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu

6 Dec , 2014  

Iz predgovora Prof. dr Miodraga Č. Ostojića:
Postignuti konsenzus među ekspertima Sekcije za sportsku kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa pretstavljen je u vanrednom izdanju časopisa “Sportska medicina” uz saradnju Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja za medicinu sporta Srbije i podršku Antidoping agencije Republike Srbije i novoosnovanog Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije. Zadovoljstvo je time veće jer izdanje “Evropske preporuke za učestvovanje u rekreativnom i takmičarskom sportu” predstvalja prirodan nastvak aktivnosti nakon objavljivanja knjiga “Iznenadna srčana smrt u sportu” i”Sportskomedicinski pregled – metodologija i preporuke”.

More…

Books

Druga strana medalje / Both sides clean

6 Dec , 2014  

Knjiga koja se nalazi pred vama pokušava da govori o dopingu iz šire, kulturne i civilizacijske perspektive. Nesumnjivo da je doping u suštinskoj suprotnosti sa sportom i da, pre svega zbog velikog broja neželjenih pojava, ne može da ga opravda onaj ko misli dobro sportu. Kako oni koji se ne takmiče na terenu razumeju pravu prirodu i koren ove neželjene pojave među sportistima? Kako iz humanističke, dakle stvaralačke perspektive, izgledaju iskušenja sportiste? Da li su različiti stvaralački uspesi uporedivi sa sportskim? Šta je s onim delom populacije, koja posustaje i gubi korak sa svetom oko nas? Konačno, zašto je neophodno da sportisti ostanu “čisti” da bi mogli da se popnu na pobedničko postolje, što ih čini eksluzivnim junacima savremenog sveta?

More…

Books

Sportska kardiologija – klinički slučajevi

6 Dec , 2014  

Ovu knjigu, “Sportska kardiologija – klinički slučajevi“, u čijem je nastanku učestvovao veliki broj autora, uredio je Antonio Pelića (poznati autoritet u sportskoj medicini i oblasti kardiovaskularnih bolesti sportista i predsednik Grupe za sportsku kardiologiju u EACPR) važan je doprinos u razumevanju ove oblasti koja se razvija. Dr Pelića okupio je međunarodne eksperte i kroz vinjete ilustrovao neke dileme i teškoće u stvaranju preporuka za učestvovanje sportista sa kardiovaskularnim bolestima u sportu. Predstavljene su razne situacije koje su zahtevale individualnu procenu, često kod elitnih sportista čiji život zavisi od učestvovanja u sportu. U povlačenju “linije u pesku” između sposobnih i nesposobnih iako se klinički lekari mogu osloniti na konsenzusom usvojene preporuke, na kraju je ipak neophodna individualna klinička procena. Zbog toga Pelićeova knjiga predstavlja posebno korisno izdanje jer će uticati na kliničku praksu u sportu.

More…

Books

Inspirisani trenutkom: put za Everest bazni kamp

6 Dec , 2014  

“Na sve nas je naša mala avantura odlaska u Everst bazni kamp ostavila snažan utisak i svakako predstavlja nešto čega ćemo se uvek rado sećati. Ne samo zbog jedne potpuno drugačije kulture i načina življenja u odnosu na ono na šta smo navikli već i zbog osećaja mira sa kojim smo se vratili. Ova avantura, koliko god je pred nas stavila izazov nepoznatog i koliko god smo imali višak adrenalina kao i u drgim ekstremnim situacijama, svoj trojici je vratila duševni mir i svakako nakon nje neke stvari posmatramo drugačije u odnosu na vreme pre odlaska na Himalaje.”

More…

Books

Iznenadna srčana smrt u sportu

6 Dec , 2014  

Ideja knjige “Iznenadna srčana smrt u sportu” je da spreči iznenadnu srčanu smrt u sportu, ali i sve ostalo što do nje dovodi. S druge strane, ideja knjige nije da spreči one koji vole sport da u njemu učestvuju, ali jeste da spreči da uspešni sportista u prošlosti, sada lekar, bude klupski lekar zato što ga svi znaju, ili da hirurg koji je operisao predsednika kluba samo zbog toga bude predsednik sportske komisije.

More…

Books

Zdravo srce za sve

6 Dec , 2014  

I nakon deset godina od objavljivanja knjige „Monitoring srčane frkevencije u sportu i rekreaciji” sa prof. Slobodanom Živanićem svedoci smo da je u našoj zemlji doziranje fizičke aktivnosti još uvek enigma. Samo mali broj lekara kaže svojim pacijentima kako, koliko i koje vežbe treba da sprovode da bi bili zdravi, smanjili faktore rizika i sprečili dalju progresiju bolesti. Neslavni vrh po broju kardiovaskularnih bolesnika u Evropi kao da nam nije dovoljan znak da neke stvari treba promeniti. Nažalost, mi još uvek smatramo da je važnije lečiti, a ne sprečiti oboljenje…

More…