1000 portraits

Tanja Papić (1981) Moćna pojava / Powerful appearance

2 Sep , 2022  

 

Tanja uđe u nekoj lepoj haljini More…

1000 portraits

Dzmitry Kryshchanovich (1967) Maljčiki

1 Sep , 2022  

Neke ljude razumem jer sam čitao o njihovim državama, More…