1000 portraits

Jasmina Mina Tasić (1967 – ) Dobili su najbolju / They got the best

3 Oct , 2019  

Zaista, Kanađani su dobili najbolju farmaceutkinju. Poredeći je sa mnogim koje znam, ona je posebna, verovatno pre svega po tome, što zna šta radi. S obzirom da pišem ovo dok sam na ronjenju, mogu reći i nad vodom i pod vodom. Eto baš juče na Reongu u Indoneziji je spasila muža koji umalo nije otplutao od nas. Iako je ne poznajem dovoljno shvatam da je tako rešila i ostala životna pitanja, preselila se u Kanadu, stekla porodicu o kojoj vodi računa, iako radi za jednu od najprestižnijih farmaceutskih kompanija na svetu. Većina farmaceutkinja bi postigla samo nešto od toga i verovatno favorizovala korporacijske lestvice. Očigledno ne i Mina, jer  misli na sebe, a po meni je to jedna od najvažnijih stvari da uspeš u životu. U suštini je lepo kada sretneš nekoga ko zna šta radi, a to što radi se uklapa u neki priželjkivani stil života. I to što sve to kod nje izgleda lako je verovatno najveća klopka, jer je u suštini to najteže, što čak i njen muž priznaje, jer bi želeo da je kao ona. U suštini nije nju samo Kanada i prestižna firma dobila, već i porodica, sinovi i muž, a siguran sam i mnogobrojni prijatelji. Mada ne znam koliko su svi zajedno svesni toga.

Indeed, Canadians got the best pharmacist. Compared to many I know, she is unique, probably, first of all, she knows what she is doing. Since I write this while on a scuba dive, I can say both over and underwater. Just yesterday, in Reong, Indonesia, she rescued a husband who almost drifted away from us. Although I do not know her enough, I understand that she has solved other life issues by moving to Canada. She got a family to take care of, even though she works for one of the most prestigious pharmaceutical companies in the world. Most pharmacists would do just that and probably favor corporate rankings. But not Mina, because she thinks of herself, and in my opinion, this is one of the most important things to succeed in life. It’s nice when you meet someone who knows what she’s doing, and what she does fits into some desirable lifestyle. And all those things look natural to her is probably the biggest trap, because it’s mostly the hardest thing.  Even her husband admits because he wishes he was like her. Finally, not only Canada and the prestigious company got her, but also family, sons, and husband, and I’m sure many friends. Although I don’t know how much everyone is aware of it together.

1000 portraits

Patricia Gvardiola Rico (1987 – ) Bolja od bilo kog muškarca / Better then any men

3 Oct , 2019  

Naslov u suštini sve kaže, jer Patricija može sve da reši uz  osmeh i bez gunđanja, bolje od bilo kog muškarca. Naravno, važan je kontekst u kome smo se sreli. Ona je instruktor ronjenja i do sada nakon 500 i više ronjenja nisam sreo sličnog vođu ronjenja. Bitno je da jedina žena na brodu sa 14 muškaraca, koji su njoj u stvari podređeni, mada to ne može lako da se vidi, ako ne znate. Jednostavno Patricija radi sve, i brine o njima podjednako, kao i nama, kada je užina, lično im nosi grickalice, pošto vidi da smo mi OK, kada je gužva pere sudove, kada je kvar u pitanju tu je, a navigacija joj je očigledno jača strana, jer nas je sve ove dane nepogrešivo vodila tamo gde je želela, pa smo danas videli stotine čekićara, odnosno „hammerhead sharks“. Ona je dala posebnu notu ovom ronjenju i prosto je neverovatno kako su je našli. Da li vlasnici broda uopšte znaju koliko im Patricija znači? Prava žena, profesionalac, koja ne ispušta ništa iz svojih ruku i prosto poželiš sa njom da radiš.

The title says it all because Patricia can handle everything with a smile and without complaining, better than any man. Of course, the context in which we met is important. She is a Diving Instructor, and so far, after 500 or more dives, I have not met a similar dive leader. She is the only woman on board with 14 men, who subordinate to her, though it cannot be easily seen if you do not know. Simply Patricia does everything, and cares for them equally, just like for us. When she is having a snack, personally takes them bites, since she sees that we are OK. When is the crowd she is washing dishes. When there is a malfunction, she is there. Navigation is her strong side because all these days, she led us unmistakably where she wanted. Today we saw hundreds of hammerhead sharks. She gave a special note to this dive, and it’s just amazing how they found her. Do boat owners even know how much Patricia means to them? A real professional, who doesn’t let anything out of her hands.  Simple, you wish to work with her.

1000 portraits

Vladimir Tasevski (1959 – ) U svom zenu / In his zen

3 Oct , 2019  

Ne znam koje nam je ovo ronjenje po redu, ali dugo se znamo. Mada mi se sada Vlada čini nekako iskusniji, opušteniji i dalje ne posustaje da vidi sve.  Kako drugačije opisati čoveka koji nije propustio ni jedno ronjenje čak i nakon slučajnog pada i povrede lakta i ramena, silazeći sa gornje palube na kojoj spava pod vedrim nebom. Oni koji ne znaju verovatno i ne shvataju koliko je teško navući ronilačko odelo bez jedne ruke. Za razliku od većine nas, Vlada nema primedbi, već podigne nekako obrve i klimne potvrdno  glavom. Možda bi imao šta da kaže, ali sada već iskusni porodični čovek i direktor predstavništva velike nemačke firme, ne diskutuje bespotrebno, pa izgleda da češće nego pre zadrži mišljenje za sebe. Život ga je naučio da kontroliše stvari, a ronjenje mu dođe kao neka dobra filozofska osnova, jer ako se poštuju pravila, ono je bezbedno. Deluje mi da je nekako u svojoj zen fazi, pa nek tako i ostane.

I don’t know how many scuba dives we did together, but we’ve known each other for a long time. Although now Vlada seems somehow more experienced, more relaxed, it still does not give up to see everything. How else to describe a man who has not missed a single dive even after accidentally falling and injuring his elbow and shoulder, coming down from the upper deck where he sleeps under in the clear sky. Those who do not know probably do not understand how difficult it is to wear a diving suit without one hand. Unlike most of us, Vlada has no objection, but somehow raises its eyebrows and nods in the affirmative. He might have something to say.  But now an experienced family man and the head of a representative office of a large German firm, he does not discuss unnecessarily.  It seems more often he keep the opinion to himself. Life taught him how to control things, and diving came to him as some sound philosophical basis, because if the rules were followed, you are safe. It seems to me that he is somehow in the zen phase, and so it remains.

1000 portraits

Geza Kurai (1975 – ) – Isti, a potpuno drugačiji / The same, but absolutely different

22 Sep , 2019  

Od uvek sam smatrao da crno bela fotografija pokazuje dušu More…

Blog

Zašto je teško promeniti životni stil i zašto ne smete odustati?

16 Aug , 2019  

Zašto je teško promeniti životni stil i zašto ne smete odustati?

Profesor Slobodan Živanić nas je ceo vek učio da fizička aktivnost može da zameni mnoge lekove, ali da nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. Iako je to parafraza već davno rečenog, ispada neverovatno da bi većina ljudi radije progutala bilo koji lek nego uložila napor da nešto promeni u svom načinu življenja.

By me

Fizička aktivnost kao placebo!

16 Aug , 2019  

Fizička aktivnost kao placebo!

Do sada ni jedan ozbiljan naučni rad nismo radili, a da nismo koristili placebo u studiji. Za one koji ne znaju, to je poređenja leka (suplementa) sa neutralnom supstancom (najčešće nekim šećerom) koja je identično spakovana kao i lek, ali ne proizvodi farmakološki efekat leka.

By me

Da li imate neobjašnjivo lupanje srca i povremene nesvestice? Možda imate ovaj sindrom

7 Aug , 2019  

Da li imate neobjašnjivo lupanje srca i povremene nesvestice? Možda imate ovaj sindrom

Posturalni tahikardija sindrom ili POTS je relativno novi pojam u kardiologiji, posebno sportskoj kardiologiji i označava nesrazmerno povećanje srčane frekvencije prilikom promene položaja tela. To je kompleksno i za mnoge lekare još uvek nejasno stanje koje najčešće nastaje promenom položaja tela iz ležećeg u stojeću poziciju.