Blog

Po meri čoveka / Made for humans

14 јун , 2013  

Koliko sam puta ovih dana čuo kako je Petrovgrad jedan od najlepših na svetu. More…