Autorski

Metabolic fitness

16 апр , 2014  

Lilly magazin, spring 2014

Blog

Nelson Mandela 1918 – 2013 – Zbogom Madiba / Adieu Madiba

10 дец , 2013  

Sa velikim Madibom smo se oprostili More…

Autorski

Lečenje sopstvenom krvlju / Therpay by own blood

7 дец , 2013  

Lilly magazin / winter 2013